Dane uzupełniające do CV

Dane uzupełniające do CV

DANE UZUPEŁNIAJĄCE do CURRICULUM VITAE

W ramach etatowej pracy zawodowej, jak również w wykonywanej działalności gospodarczej zajmuję się, od ponad 30 lat, doradztwem gospodarczym.

Pierwsze większe projekty doradcze wykonałem w ramach Międzynarodowego Projektu Szkolenia Doradców Gospodarczych, a dotyczyły one Huty Szkła Okiennego Szczakowa
oraz Budlocum Sp. z o.o., jednej ze spółek Mostostalu Zabrze Holdingu SA.

Jednym z istotniejszych projektów doradczych była Ogólna Analiza Strategiczna wykonana na zlecenie Elektrowni Chorzów SA.

Wykonywałem również prace na rzecz firm małych i średnich, np. służyłem doradztwem w przygotowywaniu Biznes Planów, a także wniosków o kredyty preferencyjne oraz bezzwrotne dofinansowanie. (Spośród 18 wniosków kredytowych opartych na Biznes Planach przygotowanych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dla firm z Raciborza oraz jego okolic dotkniętych skutkami powodzi w lipcu 1997 roku 17 zakończyło się przyznaniem kredytu wraz z dofinansowaniem, zaś jeden został wycofany z banku przez przedsiębiorcę, bez podania przyczyn).

W ramach działalności doradczej wykonywałem również projekty na rzecz podmiotów gospodarczych z Krakowa, Częstochowy oraz Raciborza, a także służyłem doradztwem bieżącym.

Jedną z dziedzin mojej działalności jest również tzw. Obsługa Biznesu, w ramach której organizowałem Stoiska Zbiorcze Gmin i Instytucji Regionu Katowickiego, świadcząc między innymi pomoc doradczą oraz organizatorską w zakresie odpowiednich form promocji
w oferowaniu możliwości poszczególnych gmin i instytucji, zarówno w zakresie inwestycji
jak również warunków współpracy z podmiotami gospodarczymi.

Moja Firma reprezentowała interesy Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o.
na terenie całego Województwa Śląskiego, w związku z czym utrzymywaliśmy stałe kontakty
z ogromną liczbą podmiotów gospodarczych.

Można w tym miejscu podkreślić (co oczywiście w razie potrzeby mogę udowodnić), że moja firma była przez około 10 lat jedynym Przedstawicielstwem krajowym Międzynarodowych Targów Poznańskich, podczas, gdy przedstawicielstw będących zagranicznymi podmiotami gospodarczymi i mieszczącymi się za granicą w niektórych okresach było ponad 20, od Tajwanu, aż po Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

Prowadziłem seminaria oraz warsztaty finansowane ze środków PHARE, których tematyka dotyczyła możliwości zorganizowania Punktów Doradztwa Gospodarczego dla małych
i średnich podmiotów gospodarczych.

Dwukrotnie uczestniczyłem w Światowych Konferencjach Gospodarczych Polonii, podczas jednej z nich miałem wystąpienie na temat „Punkty doradztwa gospodarczego dla samorządów i ich rola w lokalnej i międzynarodowej współpracy firm”.

Byłem również współautorem artykułu na temat „Niektóre elementy polityki podatkowej państwa oraz ich wpływ na możliwości rozwoju małych i średnich podmiotów gospodarczych” w publikacji książkowej „Opłaty fiskalne dla prowadzących działalność gospodarczą”, w której swoje artykuły umieścili między innymi prof. dr hab. Stanisław Owsiak (z Katedry Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie), prof. dr hab. Wacław Wilczyński (z Towarzystwa Ekonomistów Polskich), prof. dr hab. Jan Winiecki, dr Tadeusz Syryjczyk (minister przemysłu, a następnie minister transportu i gospodarki morskiej), premier Jan Krzysztof Bielecki (wówczas Przedstawiciel Polski w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju), Prezydent Krajowej Izby Gospodarczej dr Andrzej Arendarski, Sekretarz Generalny Krajowej izby Gospodarczej Marek Kłoczko, Prezes firmy „Konspol”, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Kazimierz Pazgan, Prezes Zarządu Banku Handlowego
w Warszawie SA dr Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu firmy „Exbud” SA Witold Zaraska.

Prowadziłem również szkolenia według własnego programu pod nazwą „Małe Przedsiębiorstwo”, obejmującego między innymi problematykę tworzenia Biznes Planu, kwestii finansowania działalności gospodarczej oraz źródeł pozyskiwania środków finansowych, poznania organizacji wspomagających sektor MSP, kwestii formalno-prawnych związanych z prowadzeniem działalności, w tym bardzo szeroko rozumianego prawa gospodarczego.

Jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej (a dokładnie od lipca 2002 roku) realizowałem, wraz z grupą moich pracowników, kompleksowo projekty SAPARD
dla przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem branży mięsnej i rybnej. W ramach projektów SAPARD wykonywałem również odpowiednie biznes plany.

Łączna wartość inwestycji tylko w ramach programu przedakcesyjnego SAPARD w okresie od lipca 2002 do czerwca 2004 przekroczyła 37.000.000,00 PLN (trzydzieści siedem milionów) netto.

Wszystkie projekty zostały zaakceptowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i zakończyły się podpisaniem umów o udzielenie pomocy finansowej, która wówczas wynosiła 40% wartości inwestycji, a więc pomoc unijna na podstawie wykonanych przeze mnie wniosków, oczywiście z grupą moich współpracowników, sięgnęła prawie 15.000.000,00 PLN.

W następnych latach, czyli od lipca 2004 roku do …. 2018 (czyli przez następne 14 lat) wykonałem wiele wniosków, z przyczyn oczywistych, (aby nie drażnić konkurencji) nie publikując kwot.

W roku 2009 założyłem „Progfin” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (numer w KRS 0000352854), której początkowo byłem jedynie 40% udziałowcem i prezesem, obecnie posiadam 100% udziałów, jako, że drugi udziałowiec, którym był mój Zięć, na stałe, jako rezydent wyjechał wraz z moją Córką i Wnuczką (również jako legalnymi rezydentami) do USA.

Spółka ta prowadzi tak zwaną działalność doradczą „standardową”, czyli między innymi realizuje projekty unijne, a w ramach działalności firmy prywatnej prowadzę tak zwane doradztwo indywidualne.

Kilkuletnia, bardzo poważna choroba serca, będąca wynikiem przede wszystkim przepracowania (klasyczne japońskie karoshi) (kilkanaście napadowych incydentów migotania przedsionków serca, a następnie przez kilka lat tak zwane utrwalone migotanie przedsionków serca), znacznie ograniczyła moją aktywność zawodową.
Z choroby tej, mimo, że mocno wierzyłem, że mi się uda z niej wyjść, między innymi wykorzystując ułożone dla siebie odpowiednio dawkowane …. ćwiczenia na siłowni i „ostre” korzystanie z sauny, wyszedłem, w co sam nie mogę uwierzyć, praktycznie w 100%, a co również wzbudza ogromne zdziwienie nawet bardzo utytułowanych lekarzy.

Jako ciekawostkę mogę podać, że w roku 2010, kiedy rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym trwała czasami miesiącami, spółkę, która niestety z powodu nagłej choroby, nie rozpoczęła prowadzenia działalności została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym po …. 6 (sześciu) dniach od dnia podpisania umowy spółki

Umowa Spółki została podpisana w dniu 2010.09.16 (czwartek), a data rejestracji w KRS to 2010.09.22 (środa). Biorąc pod uwagę, że „po drodze” był weekend, rejestracja spółki nastąpiła w 4 (czwartym) dniu roboczym po dniu podpisania umowy spółki.

Spółka ta to „Interbiznes-Internet” sp. z o.o. (numer w KRS 0000366005).

Aktualnie zamierzam skoncentrować się przede wszystkim na „sprzedawaniu” swojej wiedzy i swoich, czasami bardzo trudnych, przeżyć, na szkoleniach i konferencjach oraz w tak zwanym doradztwie indywidualnym, „szytym na miarę” dla konkretnej firmy.

 

Życząc wielu sukcesów zawodowych i osobistych
Łączę wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiam

 

Jan Plesiński

Dokumenty do wydruku:

Ponieważ cenię Państwa czas i nie chcę, abyście marnowali go na kilkukrotne nieskuteczne połączenia (np. z powodu “linia zajęta”) proszę o wcześniejszy kontakt e-mailowy z Państwa strony.

Na każdy e-mail odpowiem osobiście, e-mailowo lub telefonicznie w zależności od Państwa życzenia.