(2134)_PJ_OFERTA_2019_WWW_(02)_W02_Oferta Doradztwa_02_AKT