Napisz do nas

Szanowni Państwo

Ponieważ cenię Państwa czas i nie chcę, abyście marnowali go na kilkukrotne nieskuteczne połączenia (np. z powodu „linia zajęta”) proszę o wcześniejszy kontakt e-mailowy z Państwa strony (adres email: office@plesinski.pl).

Proszę o jednoznaczne napisanie w e-mailu, co najmniej słów „Proszę o kontakt”. Możecie Państwo skorzystać również z poniższego formularza kontaktowego.

Na każdy e-mail odpowiem osobiście, e-mailowo lub telefonicznie w zależności od Państwa życzenia.

  Dane kontaktowe:
  INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych

  Szanowni Państwo,

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PLESIŃSKI-JAN DORADZTWO POŚREDNICTWO HANDEL OBSŁUGA BIZNESU JAN PLESIŃSKI z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „ PLESIŃSKI-JAN”):
  • adres: ul. Kościelna 2A/20, 41-400 Mysłowice,
  • telefon: 601 438 063,
  • e-mail: office@plesinski.pl.
  1. PLESIŃSKI-JAN będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przekazane w trakcie kontaktu z PLESIŃSKI-JAN przede wszystkim w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub rozpatrzenia Państwa wniosków, oświadczeń i żądań, do czego  PLESIŃSKI-JAN jest uprawniony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „RODO”).
  2. Ponadto  PLESIŃSKI-JAN będzie przetwarzał Państwa dane w następujących celach:
  • prowadzenia marketingu własnych usług, w tym w zakresie udzielonych zgód na sposoby otrzymywania informacji handlowych – do czego  PLESIŃSKI-JAN jest uprawniony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionym interesem  jest promowanie własnej działalności),
  • ustalenia, dochodzenia i obrony przed Państwa ewentualnymi roszczeniami – do czego  PLESIŃSKI-JAN jest uprawniony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionym interesem  jest obrona przed Państwa ewentualnymi skargami lub zarzutami podnoszonymi w postępowaniu sądowym).
  1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia sprawy i udzielenia odpowiedzi. Nie są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych, ale w przypadku ich niepodania, PLESIŃSKI-JAN nie będzie w stanie ustalić Państwa tożsamości i zająć się sprawą oraz przedstawić Państwu w wybranym kanale komunikacji aktualnej oferty PLESIŃSKI-JAN.
  2. O tym jak długo PLESIŃSKI-JAN będzie przetwarzał Państwa dane osobowe będzie decydował cel ich przetwarzania. Oznacza to, że dane będą przetwarzane odpowiednio przez okres do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa wystąpienie, a po tym okresie – do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych ze sposobem załatwienia sprawy. W zakresie marketingu usług, do czasu wniesienia sprzeciwu.
  3. Realizując ww. cele przetwarzania PLESIŃSKI-JAN będzie przekazywał Państwa dane osobowe:
  • swoim podwykonawcom;
  • dostawcom systemu informatycznego;
  • innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
  1. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub sprzeciwu uzasadnionego Państwa szczególną sytuacją.
  3. Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który mógłby skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.