Oferta

Szanowni Państwo

Proponuję Państwu współpracę w trzech podstawowych zakresach, a mianowicie:

 • Szkoleń otwartych
 • Szkoleń zamkniętych
 • Doradztwa

Szkolenia otwarte są prowadzone na zasadzie:

 • ok 20% czasu; teoria („nudny” wykład, przerywany przykładami oraz ewentualnymi pytaniami Uczestników)
 • ok 50% czasu; przykłady z życia wzięte (rzeczywiste zdarzenia, oczywiście bez ujawniania, kogo dotyczą)
 • ok 30% czasu; pytania uczestników oraz odpowiedzi.

Po szkoleniu możliwość indywidualnych rozmów, w których można poruszyć tematy dotyczące Firmy, których z przyczyn oczywistych nie można poruszyć podczas szkolenia.

Szkolenia zamknięte na podobnej zasadzie, z tym, że istnieje możliwość pracowania na przykładzie Firmy, której dotyczy szkolenie. Inna jest jednak struktura czasowa, a mianowicie

 • ok 10…20 % czasu; teoria („nudny” wykład, przerywany przykładami oraz ewentualnymi pytaniami Uczestników)
 • ok 30…40 % czasu; przykłady z życia wzięte (rzeczywiste zdarzenia, oczywiście bez ujawniania, kogo dotyczą)
 • ok 45…50 % czasu; pytania uczestników oraz odpowiedzi.

Doradztwo prowadzone jest indywidualnie dla osób kierujących Firmą lub osób wyznaczonych.

Pisząc w największym skrócie proponuję Państwu:

 • Szkolenia otwarte w Katowicach, Warszawie oraz Poznaniu, dotyczące między innymi tematyki:
 • „Jak przewidzieć kryzys w Firmie i jak przygotować się, aby móc mu zapobiec”
 • „Jakie objawy, często niezauważalne przez osoby związane z Firmą świadczą o jej nieprawidłowym funkcjonowaniu”
 • „Jak można poprawić funkcjonowanie Firmy, często ponosząc bardzo niewielkie koszty”
 • „Jak każdy, nawet nieposiadający większej wiedzy ekonomicznej, mając jedynie bilans oraz rachunek zysków i strat może za pomocą prostych wskaźników zorientować się w rzeczywistej sytuacji Firmy”
 • „Jak na podstawie wybranych elementów wzorcowego biznes planu samemu, nawet nie posiadając dużej wiedzy ekonomicznej zastanowić się nad sytuacją Firmy.
 • „Jak wykorzystać swoje spostrzeżenia do przygotowania w przyszłości nawet bardzo skomplikowanego biznes planu przez profesjonalnego doradcę
 • „Dlaczego dobrego biznes planu nie sporządzi nawet najlepszy doradca bez udziału pracowników Firmy, oczywiście pozyskując wiedzę jedynie z zakresu obowiązków poszczególnego pracownika.

(Dowiedz się więcej: Oferta szkoleń otwartych)

 • Szkolenia zamknięte, dotyczące tematyki podobnej jak w przypadku szkoleń otwartych z tą różnicą (bardzo istotną), że można szkolić na podstawie Firmy, której szkolenie dotyczy oraz zadawania bardziej poufnych pytań dotyczących Firmy.

(Dowiedz się więcej: Oferta szkoleń zamkniętych)

 • Doradztwo, które prowadzone jest indywidulanie dla osób zarządzających Firmą lub osób wskazanych przez osoby zarządzające.

(Dowiedz się więcej: Oferta doradztwa)

Ponieważ cenię Państwa czas i nie chcę, abyście marnowali go na kilkukrotne nieskuteczne połączenia (np. z powodu “linia zajęta”) proszę o wcześniejszy kontakt e-mailowy z Państwa strony.

Na każdy e-mail odpowiem osobiście, e-mailowo lub telefonicznie w zależności od Państwa życzenia.