Skrócone CV

Skrócone CV

CURRICULUM VITAE (skrócone)

 

Dane osobowe i kontaktowe:

Imiona i Nazwisko:            Jan Sebastian Plesiński
E-mail:    office@plesinski.pl
Tel.         601-43-80-63


Doświadczenie zawodowe (ważniejsze):

Od 1990.12.28 do nadal PLESIŃSKI-JAN Doradztwo Pośrednictwo Handel Obsługa Biznesu
Właściciel
(wcześniej nazwa brzmiała: Biuro Doradztwa Pośrednictwa Handlu i Obsługi Biznesu Jan Plesiński)
Od 2009.10.21do nadal PROGFIN SP. Z O.O.,  Prezes
Od 2010.09.16 do nadal INTERBIZNES-INTERNET SP. Z O.O.,  Prezes
Od 1994.06.01 do 1996.09.30 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach,  Dyrektor, między innymi:
-d/s Doradztwa Gospodarczego
-d/s Organizacyjno-Finansowych, Promocji i Targów

Wykształcenie:

Od 1978.10.01 do1986.12.19 Politechnika Krakowska – Wydział Mechaniczny
Studia w trybie (stacjonarnym) dziennym, w tym na dwóch specjalnością jednocześnie oraz uczestnictwo w tych latach w wielu ok. 6 tygodniowych wyprawach trampingowo-trekkingowych.
Specjalność: Samochody i Ciągnikiobrona pracy magisterskiej (I Dyplom): 1986.03.21
Specjalność: Systemy i Urządzenia Energetyczneobrona pracy magisterskiej (II Dyplom ): 1986.12.19

Ukończone Kursy i Szkolenia (ważniejsze):

Ministerstwo Gospodarki
Departament Polityki Przemysłowej
Zarządzanie jakością w perspektywie integracji z Unią Europejską
Polish Business Advisory Service Międzynarodowy Projekt Szkolenia Doradców Gosp.
Krajowa Izba Gospodarcza Kurs „Negocjacje w Biznesie”
Izba Skarbowa w Katowicach (w roku 1995) Jednosemestralny „Kurs Specjalistów Podatkowych”
Izba Skarbowa w Krakowie (w roku 2010) Jednosemestralny „Kurs Specjalistów Podatkowych”
Polsko – Amerykańska Szkoła Biznesu w Krakowie Kurs jednosemestralny „Handel Zagraniczny”
Polsko – Amerykańska Szkoła Biznesu w Krakowie Kurs jednosemestralny „Rachunkowość I”
Polsko – Amerykańska Szkoła Biznesu w Krakowie Kurs jednosemestralny „Zakładanie i Prow. Małych Firm”
Polsko – Amerykańska Szkoła Biznesu w Krakowie Kurs jednosemestralny „Podstawy Prawne Biznesu”

Udział w pracach innych instytucji i organizacji:

Sekretarz Komisji Bankowości, Finansów i Podatków (od 1994 do 2007)

Doradca Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (w programie pomocy dla przedsiębiorstw na terenach popowodziowych)

Sekretarz Rady Społecznej Wojewódzkiego Zespołu Przychodni Specjalistycznych (w latach 1997 … 1999)

Członek Komisji Polityki Regionalnej i Gospodarczej Sejmiku Samorządowego (w latach 1994 … 1998)

Członek Komisji Samorządności i Regionalizmu Kontraktu Regionalnego (w latach 1995 … 1996)

Członek Polskiej Korporacji Targowej (w latach 2002…2007)

 

Zainteresowania, zalety i wady:

Przeglądanie licznych serwisów informacyjnych w Internecie

Czytanie w wolnych chwilach książek popularnonaukowych, szczególnie z zakresu coachingu i psychologii.

Słuchanie spokojnej muzyki

W wolnych chwilach samotne wycieczki.

Trenowanie kulturystyki, mniej chętnie sportów aerobowych (mimo „poważnego” wieku)

Korzystanie z sauny (co najmniej dwa razy w tygodniu, (mimo „poważnego” wieku))

Pracoholizm (co nie stanowi żadnego powodu do chwały, jest raczej wadą).

Nadmierny perfekcjonizm (co również jest raczej wadą)

Lekka nadwaga (od „zawsze”)

Wiek (zaleta w doradztwie, szkoleniach i konferencjach, wada „w codziennym życiu”, na siłowni i w saunie już „nie to, co kiedyś”, chociaż i tak całkiem nieźle.)

Niezadowalająca znajomość języków obcych (angielskiego, rosyjskiego)

 

Jan Plesiński

Dokumenty do wyruku:

Ponieważ cenię Państwa czas i nie chcę, abyście marnowali go na kilkukrotne nieskuteczne połączenia (np. z powodu “linia zajęta”) proszę o wcześniejszy kontakt e-mailowy z Państwa strony.

Na każdy e-mail odpowiem osobiście, e-mailowo lub telefonicznie w zależności od Państwa życzenia.