Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu www.plesinski.pl (dalej: Serwis) jest PLESIŃSKI-JAN DORADZTWO POŚREDNICTWO HANDEL OBSŁUGA BIZNESU JAN PLESIŃSKI, dalej: PLESIŃSKI-JAN (NIP: 2220000322), który przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).
  2. PLESIŃSKI-JAN przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach technicznych, oraz w celu podjęcia działań mających skutkować zawarciem umowy między Użytkownikiem a PLESIŃSKI-JAN, oraz w celach marketingowych w wypadku wyrażenia przez użytkowników zgód wymaganych przez przepisy powszechnie obwiązującego prawa.
  3. PLESIŃSKI-JAN przetwarza wyłącznie kategorie danych osobowych podane przez Użytkowników.
  4. PLESIŃSKI-JAN zapewnia wszystkim użytkownikom Serwisu, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dalej wskazanych w §3 poniżej.
  5. PLESIŃSKI-JAN gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i  przyjętymi standardami.
  6. Dane będą przetwarzane na czas wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu odwołania zgody w wypadku, gdy to zgoda użytkownika jest podstawą ich przetwarzania.
  7. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownik może skontaktować się z Administartorem danych osobowych za pośrednictwem adresu office@plesinski.pl, lub pod numerem telefonu 601 43 80 63