Oferta szkoleń otwartych

Szanowni Państwo

W najbliższym czasie szkolenia otwarte będą realizowane w formule Oferty Specjalnej,
ze względu na zaproponowane bardzo korzystne warunki.

Ofertę, o której mowa przedstawiam Państwu poniżej.

Oferta znajduje się również pod kafelkiem „Oferty specjalne”.

Zapraszam Państwa do skorzystania ze szkolenia.

Serdecznie zapraszam Państwa do skorzystania z oferty specjalnej, która składać się będzie ze szkolenia oraz bezpłatnych konsultacji indywidualnych dla uczestników szkolenia.

 

Szkolenie oraz bezpłatne konsultacje dla uczestników szkolenia

Jak skuteczniej zarządzać firmą

 

Miejsce: Courtyard by Marriott, Katowice, ul. Uniwersytecka 13 (3-poziomowy płatny parking podziemny w budynku)
Termin: Ponowny termin zostanie ustalony
Cena: 399,00 PLN plus 23% VAT. Możliwość uzyskania 10% procentowej zniżki przedstawiona jest poniżej
Prowadzący: Jan Plesiński (życiorys pod kafelkami „Skrócone CV” oraz „Dane uzupełniające do CV”).

 

Założenie generalne szkolenia:

Zrozumienie przez uczestników, że Firma stanowi jedną całość, a szefowie poszczególnych wydziałów, a także mniejszych komórek muszą „grać w jednej drużynie”, czyli powinni rozumieć całą złożoność funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Szkolenie będzie prowadzone na podstawie autentycznej struktury Biznes Planu w taki sposób, że na przykład ekonomiści będą mogli zrozumieć kwestie marketingowe, a marketingowcy będą mogli zrozumieć kwestie ekonomiczne, technolodzy również nie zmarnują czasu.

Szkolenie:

Szkolenie prowadzone będzie, jeżeli Uczestnicy wyrażą taką wolę w formie „bardziej rozmowy”
niż „suchego wykładu”. Ilość uczestników nie będzie przekraczać 15 osób.

Podczas całego szkolenia będzie możliwość zadawania pytań oraz uzyskiwania na nie odpowiedzi.

Odpowiedzi udzielał będę, zgodnie z moją maksymą, na zasadzie „radzić, a nie kadzić”.


10.00…12.30

Dlaczego firma powinna posiadać, co najmniej bardzo ramowy, Biznes Plan

Struktura Biznes Planu, ukazanie wzajemnych powiązań pomiędzy różnymi elementami struktury Biznes Planu, a tym samym pomiędzy poszczególnymi działami i osobami w firmie.

Analiza SWOT, czemu służy, dlaczego powinna być aktualizowana, ukazanie na podstawie analizy SWOT wzajemnych powiązań poszczególnych działów w przedsiębiorstwie oraz konieczności wzajemnej ich współpracy

Jak można wykorzystać wnioski z Analizy SWOT

Możliwości (na przykładach) wykorzystania mocnych stron Firmy

Możliwości (na przykładach) wykorzystania szans jakie stwarza otoczenie Firmy (nisze rynkowe, innowacyjne pomysły, „zachwianie się” konkurencji, nowe okoliczności stwarzające możliwość zwiększenia zysków i inne)


12.30…13.00       Przerwa kawowa


13.00…15.00

Analiza ekonomiczno-finansowa (omówienie, w sposób bardzo przystępny)

Kwestie formalne funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Analiza pespektyw Firmy (bardzo szerokie omówienie),

Sposobów wyciągania prawidłowych wniosków, a także unikania wszelkich pułapek,

Myślenie lateralne, dlaczego posiadacz tej zdolności jest tak cenny (kilka pouczających, a zarazem humorystycznych przykładów i zobrazowanie, co może wymyśleć, tak … myślący)

Prawidłowe prowadzenia negocjacji

Kwestie marketingowe (na konkretnych przykładach) (szerokie omówienie).

 

Konsultacje:

Zapewnia się maksymalnie 8 półgodzinnych konsultacji (bez dodatkowej odpłatności)

Przewiduje się następujące godziny poszczególnych konsultacji:

  • 15:30…16.00 – Konsultacje Firma pierwsza
  • 16:00…16.30 – Konsultacje Firma druga
  • 16:30…17.00 – Konsultacje Firma trzecia
  • 17:00…17.30 – Konsultacje Firma czwarta
  • 17.30…18.00 – Przerwa w konsultacjach
  • 18:00…18.30 – Konsultacje Firma piąta
  • 18:30…19.00 – Konsultacje Firma szósta
  • 19:00…19.30 – Konsultacje Firma siódma
  • 19:30…20.00 – Konsultacje Firma ósma

 

Możliwość wyboru godziny zależeć będzie oczywiście od kolejności dokonania zgłoszenia zamiaru skorzystania z indywidulanych, nieodpłatnych konsultacji.

Konsultacje prowadzone będą na zasadzie pełnej dyskrecji, możliwe jest przedstawienie wybranych dokumentów firmy, dotyczących poruszanej podczas konsultacji kwestii, co znacznie ułatwi udzielenie merytorycznej odpowiedzi.

Możliwe jest także umówienie konsultacji na dzień następny, za niewielką, preferencyjną odpłatnością (120,00 PLN + 23% VAT) / godzinę.

Godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia konsultacji w tym dniu (pomiędzy godzinami 10.00…20.00) można ustalić dowolnie, oczywiście, jeżeli czas ten nie będzie pokrywał się z zakresem czasu zarezerwowanym wcześniej przez inną firmę.

Istnieje również możliwość umówienia się w siedzibie zainteresowanej firmy (zarówno w tygodniach poprzedzających szkolenie, jak i po szkoleniu

Szczegóły pod kafelkiem ”Szkolenia indywidualne”.

Firmy, które w dniu szkolenia to jest 06 sierpnia 2019 umówią się na „Szkolenie indywidualne” lub „Doradztwo” otrzymają na nie dodatkowo 20% zniżkę.

Możliwość uzyskania aż 10% zniżki za prawidłową odpowiedź na poniższe pytanie wraz z uzasadnieniem:

Czy „sprzedażą wyłącznie” i „wyłącznie sprzedażą” znaczy to samo (słowa brzmią identycznie tylko kolejność jest odwrotna)

Podobne zagadki i pytania będą umieszczane sukcesywnie na stronie www.plesinski.pl i będzie można zawsze „coś zyskać” za prawidłową odpowiedź. Zachęcamy do śledzenia strony, jak również do wejścia na zakładkę „Napisz do nas” i wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną. Wówczas premiowaną zagadkę, czy też premiowane pytanie otrzymacie Państwo wcześniej niż pojawi się na stronie internetowej.

 

Uwaga:

Jeżeli jedna osoba poda prawidłową odpowiedź, a z tej samej firmy zgłoszą się również inne osoby to wszyscy otrzymają zniżkę.

Dlaczego?

A jak brzmi założenie generalne:   (…) wszyscy pracownicy Firmy powinni „grać w jednej drużynie”.

A na koniec „śmieszne pytanie”, niestety niepremiowane, bo od razu z odpowiedzią:

Czy można zrobić Analizę SWOT współmałżonkowi albo dziecku.

Można, a nawet … trzeba, mało tego, często … to robimy, nawet o tym nie wiedząc.

A jak już i tak to robimy to … zróbmy to porządnie, z realnym zyskiem dla poddawanego Analizie, a także z realnym zyskiem … dla przeprowadzającego analizę.

Kilka humoresek z tym związanych przedstawię na szkoleniu.

Ponieważ cenię Państwa czas i nie chcę, abyście marnowali go na kilkukrotne nieskuteczne połączenia (np. z powodu “linia zajęta”) proszę o wcześniejszy kontakt e-mailowy z Państwa strony.

Na każdy e-mail odpowiem osobiście, e-mailowo lub telefonicznie w zależności od Państwa życzenia.